Politica de confidențialitate

Solicităm informații personale doar atunci când avem nevoie de acestea pentru a vă oferi un serviciu. Le colectăm prin mijloace corecte și legale, cu cunoștința și consimțământul dumneavoastră. Vă informăm, de asemenea, de ce le colectăm și cum vor fi folosite.

Păstrăm informațiile colectate doar atât timp cât este necesar pentru a vă oferi serviciul solicitat. Datele stocate sunt protejate în cadrul mijloacelor acceptabile din punct de vedere comercial pentru a preveni pierderea și furtul, precum și accesul, dezvăluirea, copierea, utilizarea sau modificarea neautorizate.

Sunteți liber să refuzați solicitarea noastră pentru informațiile dumneavoastră cu caracter personal, înțelegând că este posibil să nu vă putem oferi unele dintre serviciile dorite.